Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

 
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodziców (prawnych opiekunów) "Karty informacyjnej przedszkolaka " oraz podpisanie Umowy.
 
 
Karta informacyjna przedszkolaka dostępna jest w zakładce „Dla Rodziców”.
Umowę rodzice podpisują osobiście z Dyrekcją  w przedszkolu.
 

Miesięczna opłata za przedszkole wynosi 750 zł ( z góry do 5-go dnia każdego miesiąca) płatne gotówką w Przedszkolu lub przelewem na nr konta ING  06 1050 1445 1000 0097 2276 0114 

Wyprawka 600 zł płatne raz w roku (wyprawka zawiera wszystkie rzeczy plastyczne oraz organizacje świąt, które odbywają się w ciągu roku np; Mikołaj, Dzień Dziecka itp.)

Angielski 5 x w tygodniu (obowiązkowy dla wszystkich) - dodatkowo płatny 

Rytmika - dodatkowo płatna raz w tyg.

Warsztaty majsterkowania dodatkowo płatne - raz w msc

W cenie czesnego :

gimnastyka , warsztaty chemiczne, teatralne, plastyczne, kulinarne, (oferta może być zmienna)

Zajęcia z logopedą - terapia tylko indywidualna (wykonujemy badania przesiewowe)

Kwota za wyżywienie 19,00 zł dziennie - cztery posiłki (I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) - płatne na koniec miesiąca.

Współpracujemy z firmą kateringową Karjo.

 
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu istnieje możliwość odliczenia wyżywienia po wcześniejszym zgłoszeniu.
 
Zniżka dla rodzeństwa : 20 %
Zajęcia dodatkowe płatne oddzielnie w zależności na jakie zajęcia dziecko uczęszcza. Nie ma zniżki dla rodzeństwa 
W ramach czesnego jest prowadzone wiele warsztatów , programów  oraz zajęć dodatkowych w ramach oferty podstawowej. 
Zapytaj o szczegóły !!!! 
 
 
 

 

Projekt i wykonanie eKangu logo